• newsy

    Projekt Miasto – Gdynia przyszłości 2026

    Projekt miasto skierowany jest do mieszkańców Gdyni. Jego realizacja rozpoczęła się 4 stycznia 2019, a zakończy 10 lutego 2026 roku, w stulecie uzyskania praw miejskich przez Gdynię. Głównym celem projektu jest stworzenie przestrzeni dla spotkań mieszkańców miasta, a w ciągu siedmiu lat trwania projektu Ośrodek Edukacji Muzeum Miasta Gdyni odwiedzi wszystkie 22 gdyńskie dzielnice. Lokalne spotkania z teraźniejszą historią zostaną zarejestrowane w postaci nagrań audio i wideo oraz pisemnych wypowiedzi. Spotkaniom towarzyszyć będzie szereg działań edukacyjnych poświęconych tematowi miasta. Dzięki nim zapisana zostanie teraźniejsza historia, historia gdyńskiego „tu i teraz”. Co roku zebrane materiały oraz wyniki badań przeprowadzonych na ich podstawie zostaną zaprezentowane publicznie oraz dodane do archiwum Muzeum Miasta Gdyni.…